Sunday, December 16, 2012

Ca-fé Sài Gòn...

Từ trái sang phải: Lương Bữu Hoàng, La Toàn Vinh Thầy Hồ Văn Phòng.